Kalendár blížiacich sa podujatí:


               06.01.2018 - 50-tka, SLK Cattering, Stará Ľubovňa
               12.01.2018 - Ples, Kežmarok
               19.01.2018 - Black & White párty, Gurmen, Stará Ľubovňa
               26.01.2018 - CVČ, párty bez kravát, Stará Ľubovňa
               27.01.2018 - Ples, Stará Lesná
               18.02.2018 - Štrbské bežky, Štrbské Pleso
               01.04.2018 - zábava, Avalon palace, Stará Ľubovňa
               07.04.2018 - Svadba, Vrbov
               07.04.2018 - Nasvietenie interiéru, Svadba, Biely dom Plaveč
               08.04.2018 - Rodinná oslava, Stará Ľubovňa
               20.04.2018 - 50-tka, Stará Ľubovňa
               21.04.2018 - Svadba, Konkoľová, Stará Ľubovňa
               05.05.2018 - Svadba, Semančíková, Stará Ľubovňa
               10.05.2018 - Večierok GTV, Stará Ľubovňa
               11.05.2018 - Svadba, Barliková, Stará Ľubovňa
               19.05.2018 - Svadba, Imrich, Stará Ľubovňa
               09.06.2018 - Event , Lesnica
               16.06.2018 - Svadba, Karatník, Košice
               23.06.2018 - Nasvietenie interéru, Svadba, Gurmen
               23.06.2018 - Svadba, Krafčík, Nová Ľubovňa
               30.06.2018 - Svadba, Velicky, Stará Ľubovňa
               06.07.2018 - Zábava, Veľký Lipník                
               07.07.2018 - Svadba, Eliašová, Stará Ľubovňa
               14.07.2018 - Svadba, Koscelanska, Košice
               28.07.2018 - Svadba, Gurmen, Stará Ľubovňa
               04.08.2018 - Svadba, Kučerová, Veľká Lomnica
               11.08.2018 - Svadba, Hnatkovičová, Červený Kláštor
               17.08.2018 - Musefest, Stará Ľubovňa
               25.08.2018 - Svadba, hotel Família
               26.08.2018 - Osvetlenie + videoprojekcia,Ďeň rodiny, Plavnica
               31.08.2018 - 1.deň - Festival Goralský dvor Haligovce
               01.09.2018 - 2.deň - Festival Goralský dvor Haligovce
               02.09.2018 - 3.deň - Festival Goralský dvor Haligovce
               08.09.2018 - Nasvietenie interiéru, Svadba, Biely dom Plaveč
               16.09.2018 - Svadba, Matfiak, Gurmen, Stará Ľubovňa
               22.09.2018 - Svadba, Kruková, Stará Ľubovňa
               20.10.2018 - Stužková slávnosť, Gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
               26.10.2018 - Stužková slávnosť, Fantázia, Spišská Belá
               09.11.2018 - Stužková slávnosť, SOŠ Technická SL ,Palma
               10.11.2018 - Stužková slávnosť, Stará Ľubovňa
               16.11.2018 - Stužková slávnosť, Pavelková, Poprad
               17.11.2018 - Stužková slávnosť, Košice
               23.11.2018 - Stužková slávnosť, GTV 4.A, Stará Ľubovňa
               30.11.2018 - Stužková slávnosť, GTV, Stará Ľubovňa

rok 2019 :

               09.02.2019 - Svadba, Motýľ, Gurmen, Stará Ľubovňa
               27.04.2019 - 50-tka, Kormaníková, Stará Ľubovňa
               01.06.2019 - Svadba, Čurová, Gurmen, Stará Ľubovňa
               08.06.2019 - Svadba, Dragošeková
               17.08.2019 - Nasvietenie interiéru, Svadba, Jakubany